2022 YILI MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI İLANI

31.08.2022

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca taşra teşkilatında boş bulunan Milli Emlak Uzmanı kadroları için, 04/07/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince Bakanlık milli emlak personeli için kurum içi Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı yapılacaktır.

 

1.GENEL AÇIKLAMA
1.1. Bakanlıkça taşra teşkilatında boş bulunan Milli Emlak Uzmanı kadroları için, 04/07/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince Bakanlığımız milli emlak personeli için kurum içi Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı yapılacaktır.
1.2. Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecektir.
1.3. Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı yazılı bölümü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.
1.4. Adaylara yapılacak tüm duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu (www.kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet adresinden (www.csb.gov.tr) yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
1.5. Sınavlarda başarılı olanlardan sınavda aranan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
2.1. Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesine göre Milli Emlak Uzmanı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
2.1.1. Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez veya taşra kadrolarında bulunmak (diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevli olanlar dahil),
2.1.2. Sınav tarihi itibarıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez veya taşra kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak,
2.1.3. Sınav tarihi itibarıyla son üç yıl içinde uyarma ve kınama hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
2.1.4. Son ön başvuru tarihi olan 05/09/2022 tarihi itibarıyla en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülteler ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3. BAŞVURU ESASLARI
3.1. Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı için sadece sınava giriş şartlarını taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.
3.2. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulanabilecektir.
3.3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. SINAV BAŞVURUSU 
4.1. Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı başvuruları, 25/08/2022 Perşembe günü başlayıp 05/09/2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet sisteminden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.3. Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet sisteminde yer almayan bilgilerini ilgili kurumdan güncellemeleri gerekmektedir.
4.4. Engelli adaylar başvuru sırasında ilgili kutucuğu işaretleyerek engel durumlarını gösteren sağlık raporunu Kariyer Kapısı Platformunda bulunan “Engel Durumunu Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4.5. Sınava başvurusu kabul edilen adayların listesi Bakanlığımız internet sitesinden (www.csb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden eş zamanlı olarak ilan edilecektir.
4.6. Sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sınav yeri ile diğer tüm bilgiler ileri bir tarihte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olup Bakanlığımız internet sitesinden de ilan edilecektir. 

5. SINAV ÜCRETİ 
5.1.
 Sınav başvurusu kabul edilen her aday, 930,00 (Dokuzyüzotuz) TL olan sınav ücretini, 26/09/2022 – 30/09/2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecektir. 


6. BOŞ KADRO SAYILARI, SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI 
Boş kadro sayıları için tıklayınız.
Yazılı sınav konuları ve soru dağılımları için tıklayınız.

7. SINAVIN UYGULANMASI  
7.1. Millî Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı, 81 il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınav merkezlerinde 30/10/2022 Pazar günü Saat 10.00’da elektronik olarak uygulanacaktır.
7.2. Adaylar, aynı oturumda sınava katılacakları tercih etmiş oldukları ilde bulunan e-Sınav merkezlerinde sınava katılacaklardır. (Sınava katılacak adayların sayıları; il merkezinde bulunan e-Sınav salonlarının kontenjanlarından fazla olması hâlinde öncelikle merkez ilçeler dışındaki ilçelerde veya yakın illerde bulunan e-Sınav merkezlerine de yerleştirilebilecektir.) 
7.3. Sınav giriş belgesinde; adayların sınava katılacakları e-sınav merkezi ile sınav tarihi, saati ve aday kimlik bilgileri yer almaktadır.
7.4. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.5. Sınav/oturum başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde gelen aday/adaylar sınava alınacaklardır. Ancak bu aday/adaylara geç gelmelerinden dolayı ek süre verilmeyecektir. Adaylar, sınav/oturum başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde hiçbir nedenle salondan dışarı çıkarılmayacaktır. Bu sürelerin uygulanmasında e-Sınav salonunda bulunan sınav görevlilerine ait bilgisayardaki sistem saati dikkate alınacaktır. Mücbir sebeple bir adayın salondan ayrılması durumunda geç gelen aday/adaylar sınava alınmayacaktır.
7.6. Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan aday/adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
7.7. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
7.8. Eski tip nüfus cüzdanına sahip olan adayların, e-devlet üzerinde kayıtlı biyometrik fotoğrafları bulunmadığı için e-sınav girişinde kullanılan yüz tanıma sisteminde sorun yaşamamaları bakımından, sınav başvurusunda bulunmadan önce T.C. Kimlik Kartı almaları veya başvuru yaptıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraflarını kimlik bilgileri ile birlikte ([email protected]) adresine 16.09.2022 tarihine kadar e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
7.9. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. Geçici Kimlik Belgesi ile sınava alınabilecektir.
7.10. Adaylar sınav sonuçlarını; ilan edilecek tarihte www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. 

8. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
8.1. Sınavın değerlendirilmesi aşağıda belirtildiği gibidir:
8.1.1. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her sorunun puanı eşit olarak değerlendirilecektir. 
8.1.2. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun MEB Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
8.1.3. Değerlendirme sırasında MEB Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular tüm adaylarca doğru yapılmış sayılarak puanlama yapılacaktır.

9. SINAV İTİRAZLARI 
9.1. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınavın tamamlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edilmesinden itibaren yine 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Belirlenen itiraz süresi dışında yapılan itiraz başvuruları ile dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
9.2. İtirazların değerlendirilmesinde belirlenen süre içerisinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
9.3. Sınav soruları/cevap anahtarlarına, sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından adaylara bildirilecektir.
9.4. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
9.5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren başlayacak olan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

 

KAYNAK:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=b682cc1f-b3c4-400f-b1ee-0ed0badf3c54

https://personeldb.csb.gov.tr/milli-emlak-uzmanligi-ozel-sinavi-duyurusu-duyuru-428429