2023 ADALET BAKANLIĞI GYS İLANI

20.05.2023

2023 YILI ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI YAYIMLANDI!

1-Görevde yükselme sınavına başvurular 22 Mayıs 2023 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 26 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar, ilanın ekinde yer alan merkez atamalı kadrolar için; Personel Genel Müdürlüğü (Bakanlık Ek Bina B Blok Konferans Salonu) ile adalet komisyonlarına bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılacaktır.

İlan ekinde yer alan komisyon atamalı kadrolar için; ilgili adalet komisyonlarına bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılacaktır. Ancak 26 Mayıs 2023 tarihinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2-İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinnin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

3-Başvurular, adli destek ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı kadroları ile merkez teşkilat kadroları için unvan; taşra kadroları için il ve unvan belirtmek suretiyle yapılacaktır.

4-Merkez teşkilat ve taşra kadrolarında görev yapan personel adli destek ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

5-Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür ve müdür yardımcısı kadroları için yapılacak başvurular hariç olmak üzere;

a) Taşra kadrolarında görev yapan personel, kadroların bulunduğu il taşra kadroları veya merkez teşkilat kadroları için,

b) Merkez teşkilat kadrolarında görev yapan personel ise merkez teşkilat kadroları veya taşra kadroları için

yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

6-Birden fazla unvan veya aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7-Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava katılabilecektir.

8-Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenecek ve aranan şartları taşıyanlar Bakanlığı www.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

9-Sınav ücreti ve buna ilişkin diğer hususlar daha sonra Bakanlığın www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

10-Başvuru formuna (Ek-3); başvuranın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum tarihi, unvanı, engel durumu, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı, atanmak istenilen yer ile sınava girmek istediği sınav merkezi yazılacaktır. (Adaylar tek bir sınav merkezi seçebilecek, sınav merkezi değiştirme talepleri kabul edilmeyecektir.) Ayrıca adaylar başvuru formuna son 6 ay içinde çekilmiş; ebatları H: 3,25 cm/512px W: 2,5 cm/394px 400dpi olan 1 adet fotoğrafını ekleyeceklerdir.

11-Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;

Başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki "engel durumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ
18.05.2023 Sınav ilanı
22.05.2023 - 26.05.2023 Sınav başvurularının alınması
18.05.2023 - 22.05.2023 Zabıt kâtipliği uygulama sınavına ilişkin metinlerin www.adalet.gov.tr adresinde ilan edilmesi
29.05.2023 - 30.05.2023 İlgili adalet komisyonlarınca zabıt kâtipliği ve şoför unvanları için uygulama sınavlarının yapılması
29.05.2023 - 05.06.2023 Sınav başvurularının ilgili sınav kurullarınca değerlendirilmesi ve değerlendirmeden sonra listelerin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
03.07.2023 Sınava girmeye hak kazananların www.adalet.gov.tr adresinde ilan edilmesi, onaylı listelerin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi

17.07.2023 - 23.07.2023

(Saat 23.59'a kadar)

Sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinde başvuruların yapılması
11.08.2023 Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması
19.08.2023 Sınav (Cumartesi günü) saat 14.00'te
24.08.2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr adresinde yayımlanması
22.09.2023 Sınav sonuç bilgilerinin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi
Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr adresinde yayımlanmasından sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz edilmesi
Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav sonuçlarına itiraz edilmesi

 

KAYNAK: İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!