MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 (TARAFLAR)

SATICI

Unvan             : GYS Merkezi ( www.gysmerkezi.com )

Adres              : Esertepe Mah. 314. Cad. No:3/A Keçiören/ANKARA

Telefon           : 0312 911 71 29

E-mail             : [email protected]

ALICI

Adı ve soyadı  :

Adres              :

Telefon           :

E-mail             :

 

MADDE 2 (KONU)

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.gysmerkezi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.gysmerkezi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 (SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN)

Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dahil toplam fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, www.gysmerkezi.com internet sitesi üzerinde "Üyeliğimi Yükselt" kısmında belirtildiği gibidir. Sipariş vermek için internet sitesinin kullanılması nedeniyle ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave maliyet yüklenmemektedir. Ancak sitede bulunan tüm soruların çözülebilmesi için www.gysmerkezi.com sitesinde ücretsiz üyeliğin Özel Üyeliğe yükseltilmesi halinde müşteriden Özel Üyelik ücreti alınacaktır.

Ürün adı, kitap veya dergi konusu, kodu, fiyatı

Ürün adı :

Kodu :

Fiyatı :           

Kargo :

Kapıda ödeme :

Toplam :

Teslimat şekli :

Teslimat adresi :           

Teslim edilecek kişi :

Fatura adresi :

 

MADDE 4 (MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ)

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın ücretini ödemesini müteakip online olarak sistem üzerinden mevcut üyeliğine tanımlamak suretiyle teslim edilecektir.

Teslim tarihi : Sipariş oluşturulduğu tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde online olarak özel üyelik tanımlaması yapılacaktır.

Kargo ücreti : Özel üyelik online olarak sistem üzerinden yapıldığından herhangi bir kargolama işlemi yapılmadığı gibi kargo bedeli de alınmamaktadır.

Sipariş ücretinin ödendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde özel üyelik online olarak yükseltilmezse müşteri iade talep edebilir, cayma hakkını kullanabilir. Ürün bedeli iade talebinden sonra 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir.

www.gysmerkezi.com "Özel Üyelik" süresi, sipariş ücretinin ödendiği tarihten başlayarak üye olunan kurumun ilk yazılı sınav tarihinde sona erer. Özel üyelik yalnızca bir sınav dönemini kapsamaktadır. Bu tarih özel üyelik ücretinin ödendiği tarihin içinde bulunduğu yılın son gününü geçemez. Her halükârda ödemenin yapıldığı takvim yılının son günü Özel Üyelik sona erer.

 

MADDE 5 (TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI)

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

www.gysmerkezi.com sitesinde Özel Üyelik alınması durumunda soru çözümü, teknik alt yapı desteği için ücret alınır. Herhangi bir nedenle Özel Üye tarafından ücretin ödenmemesi, yapılan ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi ya da ücretin iade edilmesi durumunda Satıcı, Alıcının Özel Üyeliğini iptal eder.

Bir Özel Üyelik alınması halinde yalnızca bir kişi kullanımda bulunabilecek olup, bir Özel Üyelik alınarak aynı üyeliğin birden fazla kişiye kullandırıldığının tespit edilmesi halinde Satıcı, Alıcı'nın Özel Üyeliğini iptal eder. Bu durumda Satıcı tarafından Alıcı'ya sözleşme hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ücret iadesi yapmaz.

 

MADDE 6 (ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ)

Alıcı, web sitesinde yer alan sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, iş bu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde Alıcı, Satıcı'dan hizmet alamaz. Alıcı, satın aldığı Özel Üyeliğin yalnızca bir kişi tarafından kullanılabileceğini, Özel Üyeliğini üçüncü kişilere kullandırması halinde www.gysmerkezi.com tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde Özel Üyeliğinin ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilebileceğini kabul eder.

 

MADDE 7 (SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ)

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. 

 

MADDE 8 (CAYMA HAKKI)

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15'inci maddesinin (e) bendi gereğince "Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler" ve (ğ) bendi gereğince "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" hükmü gereğince alıcı cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca Online Özel Üye olan alıcı, üye olduğu sınava ilişkin sorulara online erişebildiğinden, Özel Üyelik'ten cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 9 (UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ)

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'inci maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 10 (MALIN/HİZMETİN FİYATI)

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, ödeme ekranında yer alan fiyattır. www.gysmerkezi.com tarafından yapılan indirimler ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır. www.gysmerkezi.com Özel Üyelik ücreti bir defa verilir ve bir sınav dönemini kapsar. Özel Üyelik, Alıcı'nın ödeme tarihini takip eden ilk yazılı sınav tarihinde sona erer. Sınavın ertelenmesi durumunda Özel Üyelik yeni belirlenecek yazılı sınav tarihine kadar uzar. Ancak sınav açılmaması durumunda her halükârda Özel Üyelik, ödemenin yapıldığı takvim yılının son günü sona erer.

 

MADDE 11 (TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI)

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 12 (BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ)

İş bu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, iş bu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda satıcının ve www.gysmerkezi.com sitesinin resmi defter ve ticari kayıtları ile kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193'üncü maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 13 (YÜRÜRLÜK)

ALICI, www.gysmerkezi.com sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI : GYSMerkezi.com

ALICI :