2023 TİCARET BAKANLIĞI UDS İLANI

01.10.2023

2023 YILI TİCARET BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

Bakanlığımızın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında ünvan değişikliğine tabi kadrolardaki personel ihtiyacının giderilebilmesini teminen Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Ek-1'de yer alan listede teşkilatı, ünvanı, derece ve sayıları belirtilen kadrolar için ünvan değişikliği sınavının yapılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, ünvan değişikliği sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak olup söz konusu sınava başvuru şartları ile diğer hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bakanlığımızda görev yapan personelden son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyanlar, duyuruda belirtilen farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Taşra ve döner sermaye teşkilatlarına atanmaya hak kazanacak adayların atanacakları yerler, Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda bilahare belirlenecektir.

 

I-GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla asil memur statüsünde olmak.


II-ÖZEL ŞARTLAR:
1-Avukat kadrosuna başvurabilmek için:
a) Son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.
2- Fizikçi kadrosuna başvurabilmek için:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Fizik bölümünden mezun olmak.
3- İstatistikçi kadrosuna başvurabilmek için:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren İstatistik bölümünden mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek.
4- Kimyager kadrosuna başvurabilmek için:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Kimya bölümünden mezun olmak
b) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek.
5- Matematikçi kadrosuna başvurabilmek için:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Matematik bölümünden mezun olmak.
6- Mühendis kadrolarına başvurabilmek için:
a) Bilgisayar: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
b) Gıda: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
c) Endüstri: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
ç) Tekstil: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
d) Makine: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
e) Elektrik-Elektronik: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren ElektrikElektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
f) İnşaat: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
g) Çevre: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
7-Programcı kadrosuna başvurabilmek için:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren matematik, fizik veya istatistik bölümleri veya mühendislik fakültelerinden ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,
b) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olanlar için en az iki programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak; matematik, fizik veya istatistik bölümleri veya mühendislik fakültelerinden mezun olanlar için Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
c) Sınava son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek.
8-Tekniker kadrolarına başvurabilmek için:
a) Bilgisayar: Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık eğitim veren Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümlerinden mezun olmak.
b) Elektronik: Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık eğitim veren Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi veya Mekatronik bölümlerinden mezun olmak.
c) İnşaat: Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık eğitim veren İnşaat ve İnşaat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak.
ç) Elektrik: Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık eğitim veren Elektrik, Endüstriyel Elektrik, Elektrik Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak.
d) Haberleşme: Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık eğitim veren Haberleşme, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Haberleşme Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak.
9-Teknisyen kadrosuna başvurabilmek için:
Elektrik: En az mesleki ve/veya teknik liselerin Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknoloji Alanına dahil bölümlerden mezun olmak.
10-Kaptan kadrosuna başvurabilmek için:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Güverte bölümlerinden mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık eğitim veren Yat Kaptanlığı, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği, Yat İşletme ve Yönetimi, Marina İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitim, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Güverte önlisans bölümlerinden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 3/t ve 43/1 hükümleri uyarınca Gemiadamı Cüzdanı ile Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine uygun olarak alınacak sağlık belgesine sahip olmak.
11-Makinist kadrosuna başvurabilmek için:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri, Gemi Makineleri Mühendisliği, İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık eğitim veren Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme önlisans programlarından mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 3/t ve 43/1 hükümleri uyarınca Gemiadamı Cüzdanı ile Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine uygun olarak alınacak sağlık belgesine sahip olmak.


SINAVA MÜRACAAT:
Adaylar, Ek-1’de yer alan unvan/teşkilattan yalnızca biri için başvuruda bulunabilir. Başvurular, 25.09.2023 tarihinde başlayıp 04.10.2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak olup başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Sınava katılacak adayların başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Sınav başvuruları, https://ikbs.ticaret.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve bilgisayar şifresi kullanılarak yapılacak olup bilgisayar şifresi bulunmayan personel (şoför, hizmetli vb. kadrolarda görev yapanlar) ile aylıksız izinli olanlardan söz konusu adres aracılığıyla başvuruda bulunamayan adayların başvurularını dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de başvuru süresi içerisinde kabul edilecek başvuruları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden en geç 05.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın web sitesinde ilan edilecektir.

Adayların, sınav başvuruları ile ilgili itiraz dilekçelerini, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de yapılan itiraz başvurularını, itiraz başvurusunun yapıldığı günün sonunda EBYS üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Yazılı sınav Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında anılan Üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Sınava katılması uygun görülen adayların listeleri sınavı gerçekleştirecek olan Üniversiteye gönderilecek olup sınava katılacak adaylar 23.10.2023-05.11.2023 tarihleri arasında https://odeme.gazi.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 1.200,00-TL (BinikiyüzTürkLirası) sınav katılım ücreti ödemesinde bulunacaktır. Başka kanallardan ödeme kabul
edilmeyecektir.

Adaylar ödeme yaptıktan sonra https://basvuru.gazi.edu.tr web sitesi üzerinden aday işlemleri sistemine kayıt olarak “Başvurular” bölümünde gerekli alanları doldurmak suretiyle sınava başvuru yapabileceklerdir.

Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran adayların ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. Sınav katılım ücretlerinin eksiksiz ve doğru kanallardan yatırılmasının sorumluluğu adaylara ait olup bu konuda adayların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkündür. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, İşçi statüsünde çalışanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli sınava başvuruda bulunamazlar.


YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:
Yazılı sınav, 26.11.2023 Pazar günü saat: 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri ve salonları, ilgili Üniversite tarafından hazırlanacak olup sınav giriş belgeleri 20.11.2023-26.11.2023 tarihleri arasında https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden adayların erişimine açılacaktır.

Yazılı sınav konuları Ek-2’de yer alan listelerde gösterilmiştir. Yazılı sınav tüm ünvanlarda test usulünde yapılacak olup adaylara ortak konulardan 20, başvurduğu ünvana ilişkin alan konularından ise 30 olmak üzere, toplam 50 adet soru yöneltilecektir.


SÖZLÜ SINAV:
Ek-1’ de yer alan ünvanlar için yapılacak sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültür ve genel yetenek düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.


SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Yazılı sınavda sorulan soruların, Sınav Kurulu tarafından hatalı olduğunun tespit edilmesi veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dâhil edilmez, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.


DİĞER HUSUSLAR:
1. Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, fotoğraflı ve geçerlilik süresi devam eden pasaport, fotoğraflı geçici kimlik belgesinden (T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu/karekodlu belge) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (T.C. kimlik numarasız sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
2. Sınava katılacak adayların, sınav esnasında kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş vb. sarf malzemelerini yanında getirmeleri gerekmektedir.

KAYNAK:

https://personel.ticaret.gov.tr/data/650dca4f13b8769d98617f16/%C3%9Cnvan%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20S%C4%B1nav%20%C4%B0lan%C4%B1.pdf